Heilige Grond

#34 - Waarom zou je dankbaar zijn? Met Ciska Stark en Marije Vermaas

September 01, 2023 PThU & TUKampen | Utrecht
Heilige Grond
#34 - Waarom zou je dankbaar zijn? Met Ciska Stark en Marije Vermaas
Show Notes Chapter Markers

We leven in een tijd waarin dankbaarheidsdagboeken als warme broodjes over de toonbank vliegen. Duizenden lessen en tips worden gedeeld over hoe je een dankbaar mens kunt zijn. Want een dankbaarder mens is ontspannener, gelukkiger, liefdevoller.... 
 
In deze podcastaflevering spreekt Koos met Ciska Stark (docent homiletiek en liturgiek, PThU) en Marije Vermaas (geestelijk verzorger) over dankbaarheid. Waarom denken zij dat zoveel mensen vandaag de dag naar manieren zoeken om dankbaarder in het leven te staan? Wat moet je met een begrip met zulke oude, christelijke, papieren? En hoe kun je ervoor zorgen dat dankbaarheid geen kunstje maar een karaktereigenschap wordt? 
Luister naar dit bemoedigende gesprek over hoogte- en dieptepunten in het leven. Over klagen, bidden en dankbaar zijn. Over ellende, verlossing en …

Gratitude
The Concept of Gratitude in Christianity
Gratitude and the Power of Thanks
The Challenge of Gratitude and Satisfaction
Gratitude's Role in Daily Life
Gratitude for the Earth