Heilige Grond

#38 - Polarisatie: hoe overbruggen we de kloof? Met Pieter Vos en Tom de Haan

October 27, 2023 PThU & TUU
Heilige Grond
#38 - Polarisatie: hoe overbruggen we de kloof? Met Pieter Vos en Tom de Haan
Show Notes

Stikstof, het klimaat, Israel, zomaar een aantal thema's die vandaag voor verhitte discussies zorgen waarin deelnemers elkaar niet meer bereiken maar zich steeds meer op hun eigen stelling terug trekken. Een wij-versus-zij een houding die niet helpt om verschillen tussen mensen te overbruggen en samen verder te komen.

Tom de Haan is stadspredikant in Haarlem. Hij ziet het als zijn taak om verschillende groepen met elkaar te laten praten en heeft daarom tijdens corona bijeenkomsten georganiseerd. Pieter Vos is hoogleraar Ethiek aan de PthU en redacteur van het onlangs verschenen boek The Calling of the Church in Times of Polarization | Brill.  Samen verkennen ze in dit gesprek waarin polarisatie verschilt van een 'gewoon’ conflict? En waarom het zo moeilijk is met elkaar te blijven praten in een tijd waarin algoritmes bepalen wat je te zien krijgt op sociale media. Ook gaan ze in op de vraag wat de rol is van theologie en de kerk.  Beiden pleiten ervoor om te kijken naar de oorzaken van polarisatie en dat is vaak wantrouwen en gebrek aan erkenning. Om met elkaar in gesprek te gaan is er allereerst herstel van vertrouwen nodig. De ander echt willen zien en ontmoeten. We moeten de kunst van het samen leven weer leren en daar kunnen christelijke deugden als vertrouwen, liefde en zachtmoedigheid ons bij helpen.

Disclaimer: deze aflevering is opgenomen voor de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten.