Heilige Grond

#40 - Jezus en de parabels. Met Eric Ottenheijm en Martijn Stoutjesdijk

November 24, 2023 PThU & TUU
Heilige Grond
#40 - Jezus en de parabels. Met Eric Ottenheijm en Martijn Stoutjesdijk
Show Notes

Storytelling. Een kunstvorm die niet langer alleen omarmt wordt door kunstenaars en sprekers, maar ook in het bedrijfsleven zijn ingang gevonden heeft. Want met een verhaal bereik je zoveel meer dan met feiten en cijfers. Ook Jezus maakte veel gebruik van verhalen. En in het bijzonder van gelijkenissen, parabels. Kleine verhalen die een diepere betekenis over willen brengen. Jezus sloot hiermee aan bij een levendige (mondelinge) traditie in met name Galilea, waar in verhalen weer aansluiting werd gezocht bij de Oud Testamentische profeten.

In deze aflevering over parabels gaat Koos in gesprek met Eric Ottenheijm (Universiteit Utrecht) en Martijn Stoutjesdijk (PThU). Ze schreven een boek over parabels (Parabels, Het onderricht van Jezus en de rabbijnen, 2021) En binnenkort verschijnt een tweede deel met parabels; van Jezus en vele anderen. Wat zijn volgens hen de ingrediënten van een goed verhaal?